English

Vooralsnog zijn alleen de door ons verzamelde gegevens van de families Gouweloos (Goulooze etc) en Storm opgenomen op de site. De keuze kunt u maken met het menu hierboven.

De bronnen van de verzamelde gegevens zijn divers. Voor de meer recentere gegevens kon een beroep worden gedaan op de informatie verstrekt door (verre) familieleden. Voor de oudere generaties hebben wij een bezoek gebracht aan diverse archieven en een beroep gedaan op de diverse gepubliceerde (particuliere) gegevensbronnen via het internet. Voorzover mogelijk hebben wij de gegevens van het internet geverifieerd in onder andere de volgende archieven:

Omdat van de particuliere gegevensbronnen (homepages) niet bekend is wie de als eerste de oorspronkelijke gegevens heeft opgenomen (welke weer door anderen zijn overgenomen) wordt hiervan geen verdere melding gemaakt onder bronnen.  

Onder 'Links' in het menu zijn diverse sites opgenomen met (online) gegevensbronnen. Wanneer u van mening bent dat uw site bijdraagt als gegevensbron verzoeken wij u ons een e-mail te sturen zodat wij uw site kunnen toevoegen. 

De aanleiding voor onze speurtocht naar familieleden was de vraag van een ver familielid van de familie Gouweloos of er wellicht een familierelatie bestond. Dit was inderdaad het geval. Inmiddels zijn wij vele maanden verder en zijn er vele (verre) familieleden toegevoegd aan onze gegevens.

In de zoektocht naar een programma om de verzamelde gegevens op een eenvoudige manier te kunnen te kunnen verwerken stuitten wij op Aldfaer. Het programma is niet alleen freeware maar voor ons ook ideaal gebleken om de gegevens in op te slaan. In Aldfaer hebben wij voor elk van de onderzochte families een aparte database aangemaakt zodat de families ook apart worden weergegeven.

 

 

N.B. Voor een juiste werking van de pagina's dient in uw browser het gebruik van JavaScript te zijn ingeschakeld.