Zelf samengesteld scenario Rebia-Bepenco                                                                                                                              Last update 27 December 2007
FAQ
Aanpassingen mbt Historische scenario’s van Catan

______________________________________________________________________________________________

 

Rebia-Bepenco Scenario

 

Het door ons gespeelde scenario is ontstaan uit de samenvoeging van onderstaande scenario's:

De gevaarlijke 7
On-ontdekt land
Aardbeving
Opdrachten


De hiervoor benodigde speelsets zijn als volgt : 

Basisset 
Uitbreidingsset (voor extra land- en watertegels)
Zeevaarders 
Steden en Ridders


Opbouw van het speelbord:

De rand van het speelbord omsluit een speelveld van 4 x 9 tegels + 3 x 8 tegels.

Benodigde aantal tegels : 60 stuks:

3  x  woestijntegel 
3  x  goudtegel
7  x  hout, steen, mineraal, vlas, en schaap 
3  x  3-om-1 Havens 
6  x  2-om-1 Havens 
10 x watertegel

Benodigde getallenfiches: 38 stuks 

de 2 en 12 zitten er slechts 2 keer in
alle andere getallen minimaal 3 keer
de overige 10 getallen kunnen willekeurig gekozen worden


Begin van het spel :

Bij 4 spelers begint ieder speler in zijn/haar hoek van het speelveld. De speler die het hoogste gooit mag als eerste één grondstoftegel of haventegel kiezen en deze in zijn/haar starthoek leggen waarna de speler een getallenfiche uit de stapel kiest en op de grondstoftegel legt. Hierna mag de speler met de op één na hoogste worp. De speler met de laagste worp mag 2 maal waarna de speler met de op één na laagste worp weer mag. Totaal mag iedere speler 4 grondstofkaarten en 1 haventegel kiezen. 
Er mag slecht eenmaal een rood getal (6 of 8) gekozen worden en er moet een 3 of een 11 gekozen worden. Van elk getal zijn er slechts 3 op tafel om uit te kiezen. Er is dus altijd 1 persoon die een bepaald getal niet kan hebben omdat de andere 3 personen deze mogelijk al hebben gekozen.

 


Gevaarlijke 7

Indien er 7 wordt gegooid dan moet er nog een keer gegooid worden om te kijken welke gebeurtenis er nu echt plaats gaat vinden 
Dobbelstenen gooien dan het volgende getal :


2 Iedereen levert al zijn grondstofkaarten in
3 Monopolie voor degene die 7 gooit. Mag grondstof of handelswaar vragen en krijgt dan ALLE kaarten die de tegenspelers daarvan in bezit hebben.
4 Iedereen levert de helft van al zijn grondstofkaart in.
5 Degene die de minste grondstofkaarten heeft mag er nu 2 uitkiezen.Indien meerder spelers met de minste kaarten dan mogen ze allemaal kiezen.
6 Geef al je grondstofkaarten aan je linker buurman
7 Delen (iedereen,indien meer dan 7 kaarten), struikrover of piraat verzetten, kaartentrekken mbv struikrover/piraat (zoals normaal)
8 Geef al je grondstofkaarten aan je rechter buurman
9 Leg een dorp of een stad plat (zie bestaandsminimum uitleg)
10 Degene die de meeste grondstofkaarten heeft krijgt de volgende beurt geen grondstoffen kaarten (ook niet als er 7+5 wordt gegooid)
11 Degene met de meest punten moet een straat of boot weghalen (Indien alles vast is gezet door ridders dan is dat mazzel)
12 Degene met de meest punten moet een Stad vervangen door een dorp (indien geen dorpen meer : pech!). Indien iedereen nog in de basisopstelling staat (1dorp/1stad) dan gebeurt er niets.


Scenario On-ondekt land
Tijdens het begin kiest iedereen 4 landtegels en 1 haven. De overgebleven land- en haventegels worden dan door elkaar geschud en in een doos/tas gedaan.
Elke keer als iemand een boot of straat bouwt langs een stuk waar nog geen tegel ligt, wordt er blind een tegel uit de tas getrokken en ook blind een getal getrokken indien nodig.
Om niet elke keer dezelfde persoon te laten trekken, is het trekken eerlijk verdeeld over de 4 spelers. Er worden 2 personen aangewezen die de land/watertegels trekken afhankelijk van of de rode dobbelsteen even of oneven is. De andere 2 personen trekken indien nodig de getallen op basis van dezelfde even of oneven rode dobbelsteen.
Een haven moet verplicht aan een landtegel liggen met beide punten. Indien er (nog) geen land rondom aanwezig is dan wordt het gezien als gewoon watertegel. Zodra er een landtegel aansluitend wordt getrokken moet de haven zodanig gedraaid worden dat deze met beide punten aan de landtegel komt te liggen.


Aardbeving
Indien er 3 keer achter elkaar het zelfde getal gegooid wordt dan gaan de getallen schuiven (van hem af). Beginnend bij de persoon die het getal voor de derde keer gooide, beginnend bij de tegel in de (start)hoek.
Indien er zich nog een rij op het bord bevind, waarin nog geen landtegels of woestijn ligt dan wordt deze rij overgeslagen met het schuiven van de getallen.

Aardbeving Plus (indien er met opdrachten wordt gespeeld)
Indien er na de aardbeving voor de 4e keer het zelfde getal wordt gegooid dan gaan we ook met de opdrachten schuiven. Indien de rode dobbelsteen even is dan naar rechts, oneven naar links.


Opdrachten
Men is pas uit/heeft gewonnen indien men 13 punten heeft EN zijn opdracht heeft behaald EN dit kenbaar maakt in zijn eigen beurt.
Opdrachten worden pas getrokken als een van de spelers 7 punten heeft (beginnend bij de persoon die de 7 punten als eerst heeft gehaald).
Er zijn 13 opdrachten die getrokken kunnen worden :

 1. Draai 3 keer Groene stadsuitbreiding
 2. Draai 3 keer Blauwe stadsuitbreiding
 3. Draai 3 keer Gele stadsuitbreiding
 4. Bouw een nederzetting aan je linker buurman, landtegel (geen woestijn)
 5. Bouw een nederzetting aan je rechter buurman, landtegel (geen woestijn)
 6. Bouw 3 steden
 7. Redder van Catan
 8. Je moet 4 active ridders op het bord hebben staan.
 9. Bouw een nederzetting aan de woestijn
 10. Bouw een scheepslinie van 8 boten
 11. Bouw 2 stadsmuren
 12. Bouw een nederzetting aan een willekeurige haven
 13. Bouw een nederzetting aan een eiland

In ons scenario zijn de opdrachten 12 & 13 vervallen.FAQ
· Kaarten trekken
Een speler mag geen grondstofkaarten meer van een andere speler trekken (door bijv. ontwikkelingskaarten te spelen) wanneer hij/zij heeft         gevraagd om te ruilen.

· Ontwikkelingskaarten
Een speler mag maximaal 4 ontwikkelingskaarten in zijn/haar bezit hebben.
Een speler mag in één ronde maximaal 2 ontwikkelingskaarten spelen.

· Spion (ontwikkelingskaart)
De spion mag niet tweemaal in één ronde bij dezelfde speler worden gebruikt.

· Handelshaven en daarna grondstoffenmonopoly spelen (ontwikkelingskaarten) :
de kaart die je net via de handelshaven-ruil hebt gekregen hoef je dan niet te geven.

· Haven
Wanneer een speler in een ronde aan een haven bouwt mag deze haven direct worden gebruikt.

· Bestaansminimum (gevaarlijke 7+9 )
Indien iedereen nog in de basisopstelling staat (1dorp/1stad) dan gebeurt er niets. Een speler heeft bij de gevaarlijke 7+9 altijd recht op het bestaansminimum van 2 actieve nederzettingen (dorp of stad)
Worp 7 en 9
Bij 2 dorpen - Geen gevolgen
Bij 1 dorp en 1 Stad - Keuze: dorp plat of stad ondersteboven (levert grondstoffen als dorp)
Bij 2 steden - Stad ondersteboven 

· Indien een dorp of stad plat ligt dan : 
- De haven waaraan hij staat mag niet gebruikt worden. 
- De handelaar kan niet gebruikt worden op deze grondstoftegel indien dit het enigste dorp/stad is wat daaraan gebouwd is. 
- Ook voor het tellen van het aantal punten wat een tegenstander heeft (Bruidschat of Handelsmeester) telt het punt niet. 
- En het punt telt ook niet tijdens het uitgaan met 13 punten.

· Langste handelsroute
Een (langste) handelsroute moet bij een dorp/stad beginnen. Langste routes kunnen natuurlijk onderbroken worden door vijandelijke ridders.
Indien men er na zijn beurt achterkomt dat hij de langste handelsroute heeft, dan gaat de langste route (2 punten) gelijk over naar deze persoon. Maar indien deze persoon dan de benodigde 13 punten en zijn opdracht heeft dan is hij toch NIET uit totdat hij het in zijn eigen beurt heeft kenbaar gemaakt. Het is dus mogelijk dat iemand anders dus voor hem uit is.Historische scenario’s van Catan :

Troje 
Winnaars (2) van een veldslag voor een dorp, maken uit wie de winnaar is.
Tegels zonder getal doen wel mee indien zij minimaal 3 punten op het bord hebben waar een dorp gebouwd zou kunnen worden. Er worden dan losse getallen erop gelegd.

Chinese Muur
Het hele bord mag gebruikt worden om te bouwen maar het stuk muur voor 5/6 personen doet niet mee.
De 1e persoon die een volledige muur (5x) heeft gebouwd, krijgt een extra punt.

Cheops
Je mag overal je begindorpen neerzetten.

Alexander
Tegels zonder getal doen wel mee indien zij minimaal 3 punten op het bord hebben waar een dorp gebouwd zou kunnen worden. Er worden dan losse getallen erop gelegd.